Täitmata ametikohad


KOHTLA-JÄRVE JÄRVE SLAAVI PÕHIKOOL võtab alates 1.septembrist 2020.a konkursi korras tööle:

• EESTI KEELE TEISE KEELENA ÕPETAJA 1,0 ametikoha;
• LOODUSAINED (eesti õppekeelega) 1,0 ametikoha;
• SOTSIAALAINED (eesti õppekeelega) osaline koormus;


Avaldus, elulookirjeldus (CV) ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 10.08.2020.a  aadressil Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Pärna 49, 30326 Kohtla-Järve või info@kjsp.ee 

Täiendav info tel 33 55331.

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee