Tervisekabinet

Kohtla – Järve Slaavi PK osutab kooliõe teenust SA IVKH.

Kooliõde: Stella Gainullov (stella.gainullov@ivkh.ee) ja Inna Põld (inna.pold@ivkh.ee)
E-R 8-15
kab 103
tel 5233267 

Koolis ei ole arsti. On ainult kooliõde.

Kooli kooliõe pädevus
Haigestunud last ei ole mõtet kooli saata, kooli õde uuringuid ja ravi ei
määra. Haigestumise korral tuleb pöörduda perearsti poole. Väljaspool
perearsti tööaega saab ööpäevaringselt esmast meditsiinilist nõu ka telefonilt
1220.
Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste
ennetamine (vaktsineerimine), tervise ja heaolu edendamine ning vajadusel
esmaabi osutamine.
Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks
temale esmase abi andmine. Kooli õde saab määrata kindlaks terviseseisundi
ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Vajaduse korral
kutsutakse kiirabi. Teavitatakse koheselt ka lapsevanemat.
Ka tavaliste haigestumiste korral teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse
leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks.
Väga vajalik, et Stuudiumis oleks nende lapsevanemate telefoninumbrid,
kellele võib teatada õpilase haigestumisest.
Kui lapsel on allergia või haigus, kus lapse terviseseisund võib ootamatult
halveneda (näiteks suhkurtõbi, astma või epilepsia), peab kooli õde seda
teadma. Kui koolis midagi lapsega juhtub, on talle võimalik kiiresti vajalikku
esmaabi osutada.
Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.
Lisainfot kooliõe töö kohta saab Eesti Haigekassa kodulehelt ja Riigiteatajast:
Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 54 "Koolitervishoiuteenust osutava õe
tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja
asukohale"