kool_sugis.jpg

Tere tulemast kooli!

Praegune Kohtla – Järve Slaavi Põhikool on asutatud 1965. aastal ja on munitsipaalkoolina tegutsenud erinevates vormides üle viiekümne aasta. Selles koolis on varem töötanud keskkool (gümnaasium) ja praegu on selles koolihoones põhikool. Koolil on üle kümne aasta kogemust keelekümblusmetoodika juurutamisel. Käesoleval ajal on koolis varane ja hiline keelekümblus. Töös on mitmetes klassides osaline üleminek ainete õpetamisele eesti keeles (1.- 8.kl).

Riikliku õppekava täitmisel peetaks koolis tähtsaks kultuuridevaheliste suhete ja sidemete loomist, arendamist ja säilitamist. See teema on läbiv eriti kirjanduse, kunsti, ajaloo ja  keelte õpetamisel.

Tänu erinevatele projektidele on koolikollektiiv leidnud koostööpartnereid teistest Eestimaa koolidest ja välisriikidest. Selline koostöö arendab keeleoskust ja annab kogemust selleks, et koos tegutseda, töötada ja kogemusi vahetada.

Pakutakse koostöövõimalust meie linna lasteaedadele, et lastel tekiks huvi meie kooli vastu ja siin esimeses klassis oma kooliteed alustada.

Meie Koolis

0
Õpilased
0
Õpetajad
0
Töötajad

Ettevalmistuskool 2019/2020

Image

Vanematele

Kontakt andmed

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
30326, Kohtla-Järve
Tel. 335 5331
info@kjsp.ee