Haridusasutuste piirangud

14. detsembrist 31. detsembrini on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja kõrgkoolide õppetegevuseks kasutatavates ruumides. Haridusasutuse töötajad tohivad nimetatud perioodil hoonetes viibida. Õppetööd võib haridusasutuse otsusel jätkata distantsilt.

Peaminister Jüri Ratase, Terviseameti peadirektori Üllar Lanno ja Teadusnõukoja juhi professor Ilja Lutsari ühispöördumine

Lehekülg 1 / 3